Accueil News Contact
Epreuve des armes Neutralisations des armes Homologation et contrôle des munitions Laboratoire balistique Homologations des armes d'alarmes Tarifs des Banc d'Epreuves

De beproevingen van wapens


Enige dienst in België, verplicht voor alle draagbare vuurwapens.


Deze controle op de zekerheid, is de enige in België, de worden individueel beproefd.

Overeenkomstig de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van het artikel 9,5° van de wet van 24 mei 1888.

"Niemand mag verkopen, te koop stellen, noch in zijne magazijnen, winkels of werkplaatsen hebben, eenig wapen of gedeelte van een wapen onderworpen aan de proef, dat niet beproefd is geworden en gestempeld met de keurijzers die den graad van voltrekking ervan aanduiden."De beproeving van een vuurwapen bestaat uit:
 • her registreren van de aanvrager
 • het registreren van het type, het kaliber en het serienummer van het wapen
 • een visuele controle van het wapen
 • een metingcontrole
 • een controle van de goede werking
 • een controle van de veiligheid
 • het proefschieten met proefpatronen
 • een niet-destructieve controle na het proefschieten
 • een visuele controle na het proefschieten
 • een metingcontrole
 • het stempelen van de onderdelen onderworpen aan het proefschieten
 • het registreren van de gemete kararakteristieken van het wapen
 • het opstellen van een getuigschrift van de beproeving
Onderdelen onderworpen aan de wettelijke beproeving:
 • de behuizing
 • de lopen.
 • de revolvertrommels
 • de stootbodems en de schuiven van pistolen
 • de afsluitstukken en de vergrendelingsstukken
 • de schakelstukken
Wisselstukken onderworpen aan de beproeving.

Het artikel 21 van het koninklijk besluit van 30 juni 1924 houdende het algemeen reglement van de wapenproefbank, bepaalt als wapendelen die onderworpen zijn aan de beproeving:


1. Voor voorlaadwapens (geweren en pistolen):
 • de loop,
 • de sluitschroef.
2. Voor bascule- of vouwwapens (geweren, karabijnen, pistolen):
 • de loop,
 • de bascule.
3. Voor wapens met vaste loop:
 • de loop,
 • het sluittoestel en het grendeltoestel.
4. Voor revolvers:
 • de loop,
 • de karkas,
 • de cilinder.
De omzendbrief 1260/1/bis B.S. 21.09.91 bepaalt welke onderdelen wettelijk aan de beproeving dienen onderworpen te worden.

De behuizing - de loop - de trommels voor de revolvers.
De glijder, de behuizing en de loop voor de pistolen.
De sluit- en grendelstukken - bascule.