Accueil News Contact
Epreuve des armes Neutralisations des armes Homologation et contrôle des munitions Laboratoire balistique Homologations des armes d'alarmes Tarifs des Banc d'Epreuves

Het homologeren en de controle over de munitie

 
Voor de ondernemingen die wensen munitie van klein kaliber te fabriceren of op de markt te brengen in de C.I.P.-landen.Verplicht voor de fabrikanten van wie de producten  op de markt gebracht worden in de landen die de overeenkomst van juli 1969 getekend hebben (C.I.P.)

Enkel de ondernemingen die een homologatie gekregen hebben, mogen munitie voor wapens met een gladde loop of een getrokken loop, fabriceren en commercialiseren.Eénmaal gehomologeerd, dient de patroonfabrikant opnieuw controletesten te laten uitvoeren voor elke nieuwe fabricatie.

Een getuigschrift van eenvormigheid wordt afgeleverd voor elk kaliber, zo de normen opgelegd door de C.I.P. gerespecteerd zijn.

Er wordt een controlemerk (logo van de Proefbank) aangebracht op elke doos.