www.proximedia.com Accueil News Contact
Epreuve des armes Neutralisations des armes Homologation et contrôle des munitions Laboratoire balistique Homologations des armes d'alarmes Tarifs des Banc d'Epreuves

News

 
 
18/10/2010
!!! AANDACHT !!!

Nieuwe wetgeving inzake de wapens in België

PROEFBANK VOOR VUURWAPENS

Hoog toezicht op de vuurwapens in het Rijk

 

 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

 

Overeenkomstig met de wet van 8 juni 2006, bettrefend de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, hoofdstuk 3, artikel 4, betreffende het nationaal identificatienummer, van het Koninklijk Besluit van 20.09.1991 in uitvoering op de wapenwet en het artikel 8, bladzijden 61527 en 61528 van het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2010, het artikel 29/1 hernemend, met het oog op het opspoorbaarheid van vuurwapens, heeft de Proefbank voor vuurwapens de missie om de in België in omloop gebrachte wapens in het Centraal Wapenregister te registreren.

 

U bent dus verplicht uw wapen(s) aan de Proefbank voor te leggen, teneinde dit/deze te laten registreren in het Centraal Wapenregister.

 

Bij het niet-naleven van deze wet, zal de gouverneur of de lokale politie weigeren het getuigschrift van erkenning af te leveren.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

De Directeur

Officier van de gerechtelijke politie

Hoofd van de Belgische delegatie bij de "Permanente

Internationale Commissie voor de beproeving van

handvuurwapens".