Homologatie en controle van munitie

Voor de ondernemingen die munitie van klein kaliber wensen te vervaardigen, te verkopen of in te voeren op de C.I.P.-markt.

Verplicht voor de fabrikanten wiens producten verdeeld worden op de markt van de landen die de overeenkomst van juli 1969 (C.I.P.) hebben ondertekend.

Enkel de ondernemingen die een homologatie hebben ontvangen, mogen munitie voor wapens met gladde lopen en getrokken lopen vervaardigen en verkopen.

Eens hij gehomologeerd is, moet de patroonfabrikant de controletests opnieuw laten uitvoeren voor elke nieuwe vervaardiging.

Er wordt voor elk kaliber een conformiteitsverklaring afgegeven indien de normen van de C.I.P. gerespecteerd zijn.

Een controlemerk (logo van de Proefbank) wordt op elke doos aangebracht.

Klik hier voor een overzicht van de lijst met munitie die gecontroleerd werd door de CIP en die haar criteria respecteert