Homologatie van alarmwapens

Belgische wetgeving op de alarmwapens

 PROEFBANK VOOR VUURWAPENS - De homologaties van vuurwapens

1. Homologatieprocedure voor fabrikanten en invoerders.

1.1. Bij het verzoek tot homologatie moeten de volgende stukken worden gevoegd:

 • een schema met de doorsnede van het wapen met de vermelding van alle gegevens die nodig zijn voor de controle van de afmetingen, van de gebruikte materialen en de verwerking ervan;
 • twee type-exemplaren van het alarmwapen.

1.2. Op het alarmwapen moeten de volgende onderscheidende merktekens zijn aangebracht:

 • identificatie van de fabrikant of van degene die zich voor hem garant stelt (merkteken van herkomst of merkteken van de fabrikant);
 • het kaliber volgens de CIP normen of de handelsnaam van het wapen;
 • type en model van het wapen.

1.3. Kenmerken van het alarmwapen:

 • de afmetingen van de kamer(s) moeten overeenstemmen met die voorgeschreven door de CIP;
 • een stalen stop met een hardheid van >= 65 HR +/- 2 en een lengte van ten minste 30 mm en een diameter die groter is dan of gelijk aan die van de loop, moet in de loop worden ingebracht bij het gieten ervan.

Deze stop moet worden geplaatst:

 • wanneer het gaat om de loop van een pistool: vanaf het eind van de kamer;
 • wanneer het gaat om de loop van een revolver: in het begin van de loop (kant van de trommel);
 • indien een gasuitlaat moet worden aangebracht, moet die loodrecht staan op de as van de loop en zich hetzij aan de onderzijde, hetzij aan de bovenzijde van de loop bevinden.

1.4. De homologatie omvat:

 • de controle of het wapen overeenstemt met de verstrekte schemata en beschrijvingen;
 • de controle van de onderscheidende merktekens;
 • de controle of het wapen niet geschikt is, of niet op eenvoudige wijze geschikt kan worden gemaakt voor het afvuren van patronen met vaste, vloeibare of gasvormige munitie.

1.5. Na homologatie van het wapen wordt een eerste exemplaar ten zetel van de Proefbank voor vuurwapens neergelegd. Een tweede exemplaar waarop het homologatiemerkteken is aangebracht, wordt terugbezorgd aan de fabrikant of invoerder.

 • De proefbank voor vuurwapens levert een homologatiegetuigschrift af.

2. Aanbrengen van het homologatiemerkteken door de fabrikant of invoerder.

2.1. De proefbank voor vuurwapens kan aan de fabrikant, aan degene wiens firma is vermeld op het wapen en die zich ervoor garant stelt, of aan de invoerder, de toelating verlenen om met betrekking tot een bepaald type wapen of een model van het wapen, het homologatiemerkteken aan te brengen.
2.2. De toelating is twee jaar geldig te rekenen vanaf de homologatiedatum.
2.3. De toelating kan worden ingetrokken wanneer de door de Proefbank voor vuurwapens verrichte inspecties aantonen dat de homologatievoorwaarden niet in acht zijn genomen.

3. Inspectie.

De fabrikant of invoerder moet ten minste om de twee jaar aan de Proefbank voor vuurwapens vragen de door hem vervaardigde of ingevoerde wapens die zijn gehomologeerd, te controleren.

4. Homologatieprocedure voor andere personen dan fabrikanten of invoerders.

Voor de wapens die op de markt voorhanden zijn, moet de Proefbank voor vuurwapens elk geval afzonderlijk onderzoeken en indien het wapen kan worden gehomologeerd, daarop het homologatiemerkteken aanbrengen en een homologatiegetuigschrift afleveren.

5. Het homologatiemerkteken.

Het homologatiemerkteken bestaat uit de letters "BEL." en een nummer met vijf cijfers.
Bijvoorbeeld: B.E.L / 99999

Bijlage aan het Koninklijk Besluit 18 november 1996 tot
indeling van sommige alarmwapens bij de categorie
verweerwapens

Toegankelijkheidsverklaring

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken