Nummering

De wapenhouder MOET in het bezit zijn van een vergunning voor het houden van een wapen voordat hij zijn wapen(s) kan laten nummeren. 

Afspraak maken

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

Benodigde documenten 

  • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En

  • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart. 

Instructies

  1. Meld u aan bij de Administratie met de vereiste documenten.
  2. Meld u aan in het Atelier met het te nummeren wapen.

Attest

Er wordt systematisch een nummeringsbewijs afgeleverd dat de houder zelf moet bewaren.

Betaling 

Prijs: zie tarieven

Contante betaling

De houder moet zich met het nummeringsbewijs aanbieden in zijn politiezone.