Nummering

De wapenhouder MOET in het bezit zijn van een vergunning voor het houden van een wapen voordat hij zijn wapen(s) kan laten nummeren. 

Afspraak maken

Alvorens u een afspraak krijgt, gelieve eerst ons per mail of per post de benodigde documenten door te sturen.

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

Benodigde documenten 

  • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En

  • uw identiteitskaart 

En

  • de bijgevoegde bestelbon volledig ingevuld in enkel excel versie (niet in PDF formaat).
    De datum en handtekening worden ingevuld de dag van de afspraak bij de Proefbank.

Wapens

Elk wapen moet voorgesteld worden met de loop naar boven gericht. Het wapen mag niet geladen, noch gewapend zijn en moet aangeboden worden met geopende slede.

Attest

Er wordt systematisch een nummeringsbewijs afgeleverd dat de houder zelf moet bewaren. De houder mag zich met het nummeringsbewijs aanbieden in zijn politiezone.

Betaling 

Prijs: zie tarieven

Contante betaling.