Nummering

De wapenhouder MOET in het bezit zijn van een vergunning voor het houden van een wapen voordat hij zijn wapen(s) kan laten nummeren. 

Afspraak maken

Alvorens u een afspraak krijgt, gelieve eerst ons per mail of per post de benodigde documenten door te sturen.

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

Benodigde documenten 

  • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En

  • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart. 

En

  • de bijgevoegde bestelbon volledig ingevuld (in excel versie).

Instructies

  1. Meld u aan bij de Administratie met de vereiste documenten.
  2. Meld u aan in het Atelier met het te nummeren wapen.

Attest

Er wordt systematisch een nummeringsbewijs afgeleverd dat de houder zelf moet bewaren.

Betaling 

Prijs: zie tarieven

Contante betaling

De houder moet zich met het nummeringsbewijs aanbieden in zijn politiezone.