Opspoorbaarheid-Inschrijving in het CWR

De Proefbank registreert enkel in België ingevoerde of vervaardigde wapens die op het Belgisch grondgebied in omloop worden gebracht. Neem in alle andere gevallen contact op met de betrokken diensten (provinciale wapendiensten, politiezones,…) 

Afspraak maken

Alvorens u een afspraak krijgt, gelieve eerst ons per mail of per post de benodigde documenten door te sturen.

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

  • Particulier: na afspraak (enkel dinsdag- en donderdagvoormiddag).
  • Wapenhandelaar: na afspraak (behalve dinsdag- en donderdagvoormiddag).

Benodigde documenten 

  • de voorafgaande vergunning of de invoervergunning en voor de Benelux, de vergunning van Nederland of de vergunning van het Groothertogdom Luxemburg

En

  • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens verstrekt door de Gouverneur of de jachtvergunning of de Sportschutterslicentie of de erkenning als verzamelaar

En

  • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart

En

  • de oproepbrief van de Proefbank.

En

Instructies 

  • Meld u aan bij de Administratie met uw wapen(s) en documenten.

Als de documenten niet in orde zijn of niet volledig zijn, kunnen de wapens niet traceerbaar worden gemaakt.

Wapens 

Indien het wapen moet worden beproefd, zal dat gebeuren op het moment van de registratie in het CWR tegen de geldende tarieven. (Bij het maken van de afspraak moet het kaliber worden vermeld zodat er voor de nodige munitie kan worden gezorgd.)

Attest 

Normaal wordt een bewijs van registratie bij het CWR aangemaakt voor elk wapen dat door de Proefbank wordt ingeschreven. 

Betaling 

Prijs: zie tarieven

Contante betaling