Beproeving

Enige dienst in België, verplicht voor alle draagbare vuurwapens.

Deze controle voor uw veiligheid is uniek in België. De wapens worden allemaal individueel beproefd.

Conform de wet van 24 mei 1888 en haar koninklijke besluiten.

"Niemand mag verkoopen, te koop stellen, noch in zijne magazijnen, winkels of werkplaatsen hebben, eenig wapen of gedeelte van een wapen onderworpen aan de proef, dat niet beproefd is geworden en gestempeld met de keurijzers die den graad van voltrekking ervan aanduiden."De beproeving van een vuurwapen omvat:

 • registratie van de aanvrager
 • registratie van het type, het kaliber en het serienummer van het wapen
 • visuele controle van het wapen
 • metingcontrole
 • controle van de werking
 • controle van de veiligheid
 • proefschieten met proefpatronen
 • niet-destructieve controle na het proefschieten
 • visuele controle na het proefschieten
 • markeren van de onderdelen onderworpen aan het proefschieten
 • registreren van de gemeten karakteristieken van het wapen
 • opstellen van een getuigschrift van beproeving: als optie

Onderdelen onderworpen aan de wettelijke beproeving:

 • de behuizing
 • de lopen
 • de revolvertrommels
 • de stootbodems en de schuiven van pistolen
 • de afsluitstukken en de vergrendelingstukken
 • de schakelstukken
 • stukken die bij decreet moeten worden beproefd door de Proefbank

De wapenhouder MOET in het bezit zijn van een vergunning voor het houden van een wapen voordat hij zich bij de Proefbank gaat aanbieden met zijn wapen(s).

Afspraak maken

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

Indien u niet vooraf laat weten dat een beproeving nodig is, wordt het tarief met 50% verhoogd. De beproeving kan enkel worden uitgevoerd indien de vereiste munitie voorradig is.

Benodigde documenten 

 • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En 

 • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart. 

Instructies

 1. Meld u aan bij de Administratie met de vereiste documenten.
 2. Meld u aan in het Atelier met het te beproeven wapen.

Wapens 

De wapens moeten compleet en gebruiksklaar zijn. Wanneer hij een wapen aanbiedt, dient de eigenaar ook alle onderdelen aan de Proefbank te verstrekken die het schietklaar maken. 

Betaling  

Prijs: zie tarieven

Contante betaling 

Attest

Mogelijkheid om een beproevingscertificaat te krijgen indien vooraf aangevraagd (aan te vinken op de Bestelbon).