Regularisatie

NIEUWE REGULARISATIEPERIODE VAN 01/03/2018 TOT 31/12/2018

De wet van 07/01/2018 B.S. van 12/01/2018 (wijzigend de wapenwet van 08/06/2006) en het koninklijk besluit van 26/02/2018 (B.S. 28/02/18) voorzien een nieuwe regularisatieperiode betreffend de vuurwapens in België.

Om uw dossier te regulariseren, is het noodzakelijk met uw politiezone contact op te nemen.

Als u aan de wettelijke voorwaarden voldaat, hebt u de volgende mogelijkheden:

 

1) Een nieuwe vergunning aanvragen (model 4 of een erkenning als verzamelaar). De politie geeft een model 6A af (de tijd van de regularisatie).

2) Een nieuwe vergunning aanvragen (model 9 voor een sportschutterslicentie of een jachtvergunning). De politie geeft een model 6A af (de tijd van de regularisatie).

3) De neutralisatie van het wapen. De politie geeft een model 6A af. (Dit betreft het bezit en het vervoer naar de Proefbank voor Vuurwapens tijdens zijn geldigheidsperiode). Daarna gelieve een kopie van het model 6A en van uw identiteitskaart; naar de Proefbank door te sturen. Daarna moet u ons opbellen om een afspraak vast te stellen.
VOOR HERINNERING: zonder een afspraak hebt u geen toegang tot de Proefbank voor Vuurwapens.

4) De overdracht van het wapen aan een derde. De politie geeft een model 6A af.

5) Het afgeven van het wapen voor vernietiging. De politie geeft een model 10A af (in afwachting van de vernietiging van het wapen door de politie (Dirco)).