Vernietigen

Particulieren / Wapenhandelaars

Afspraak maken 

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

Benodigde documenten 

  • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En

  • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart.

En

Instructies

  1. Meld u aan bij de Administratie met de benodigde documenten.
  2. Meld u aan in het Atelier met het te vernietigen wapen.
  3. Meld u aan bij de Administratie voor de administratieve documenten.

Attest

Het certificaat van vernietiging wordt afgeleverd enkele dagen na het deponeren van het wapen.

Betaling 

Prijs: zie tarieven.

Contante betaling bij het deponeren van het wapen.

Instanties

Neem telefonisch contact op met de Proefbank (04/227.14.55) of via e-mail (info@bancdepreuves.be)