Welkom

Alle activiteiten van de Proefbank Voor Vuurwapens gebeuren zonder uitzondering op afspraak.

Niemand wordt toegelaten zonder afspraak. De afspraken worden enkel en alleen vastgelegd door de administratie.

Er mag geen enkel wapen naar de Proefbank Voor Vuurwapens gestuurd worden zonder voorafgaand akkoord of zonder afspraak.

Het niet naleven van de procedure leidt tot een weigering van de toegang ter hoogte van het bewakingspersoneel.

SLUITINGSDAGEN

30 April 2018

11 Mei 2018

27 September 2018

24 December 2018

31 December 2018

Wapens die oorspronkelijk (bij de productie) volautomatisch waren, blijven tot hun basiscategorie behoren (verboden).

De wijzigingen, transformaties die het schieten zouden beperken tot halfautomatisch worden niet erkend.

Enkel een oud omvormingscertificaat van de Proefbank Voor Vuurwapens kan de verandering van categorie rechtvaardigen (voor 2017).

OPGELET

Om toegang te hebben tot de website van FOD justitie  : klik op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens

15/03/2018: In Geval u (een elektronische) post aan de proefbank stuurt, vergeet niet uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer
                     en hoedanigheid te melden. Anders zal er helaas geen gevolg aan uw (elektronische) post gegeven worden

01/03/2018 : De wet van 07/01/2018 B.S. van 12/01/2018 (wijzigend de wapenwet van 08/06/2006) en het koninklijk besluit van
                      26/02/2018 (B.S. 28/02/18) voorzien een nieuwe regularisatieperiode betreffend de vuurwapens in België van
                      01/03/2018 tot 31/12/2018.

15/02/2018 : Alvorens u een afspraak krijgt, kunt u ons per mail of per post een kopij van de benodigde documenten doorsturen.

30/10/2017: Vanaf heden zijn enkel de personen toegelaten die een afspraak hebben. De aktiviteiten worden uitgevoerd enkel op                                 afspraak. De toegelaten personen moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart. De begeleidende personen en de                                 minderjarigen zijn niet toegelaten.

24/08/2017: Meld u altijd eerst aan bij het administratief loket.

01/04/2017: De Proefbank voor Vuurwapens vormt volautomatische vuurwapens niet langer om tot semiautomatische.