Onbruikbaar maken

Proefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapensProefbank voor vuurwapens - Het neutraliseren van wapens

De Proefbank heeft als taak vuurwapens onbruikbaar te maken in overeenstemming met de Europese verordening (2015/2403 van 15 december 2015).

Een volgens deze verordening geneutraliseerd wapen wordt beschouwd als vrij verkrijgbaar. Er wordt een officieel onvervalsbaar certificaat afgeleverd.

Een wapen zonder officieel certificaat van een lidstaat blijft onder zijn oorspronkelijke categorie vallen.

De wapenhouder MOET in het bezit zijn van een vergunning voor het houden van een wapen voordat hij zijn wapen(s) kan laten neutraliseren.

Afspraak maken 

Er kan enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt (04/227.14.55). 

De wachttijd voor het neutraliseren van een wapen bedraagt ongeveer 4 weken. 

Benodigde documenten 

 • de vergunning voor het voorhanden hebben van wapens of de erkenning als verzamelaar vergezeld van een kopie uit het register of de erkenning van de wapenhandelaar

En

 • uw identiteitskaart of, in het geval u wordt vertegenwoordigd door een erkende/bevoegde derde (uw wapenhandelaar), diens identiteitskaart, een door de houder ondertekende volmacht en een kopie van zijn identiteitskaart.

En

Instructies 

 1. Bij het deponeren van het wapen:
  1. Meld u aan bij de Administratie met de vereiste documenten.
  2. Meld u aan in het Atelier om het te neutraliseren wapen te deponeren.

 Bij het afhalen van het wapen:

  1. Meld u aan bij de Administratie met de kopie van de bestelbon (VERPLICHT document).
  2. Meld u aan in het Atelier om het geneutraliseerde wapen af te halen.
  3.  Meld u aan bij de Administratie voor een betaalbewijs en het certificaat van onbruikbaarmaking.

 Wapens

 De wapens moeten compleet zijn. 

Attest

Bij het afhalen van het wapen wordt een certificaat van onbruikbaarmaking afgeleverd. 

Betaling 

Prijs: zie tarieven.

Contante betaling bij het deponeren van het wapen.

De Proefbank registreert de wijziging van de status van het wapen in het CWR.

De houder moet zich met het certificaat van onbruikbaarmaking aanbieden in zijn politiezone.

Opmerking

Voor het onbruikbaar maken van wapens met een kaliber > 12.7 moet vooraf een schriftelijke aanvraag worden ingediend. De Proefbank neemt contact op met de aanvrager om een afspraak te regelen.